Medijacija

U junu 2020. god. dva profesora, jedan učenik, direktor i pedagog Škole prošli su obuku na temu Medijacija u školama. Cilj ove obuke bio je da učesnici, predstavnici škola stečeno znanje prenesu svojim profesorima i učenicima, a što bi na kraju rezultiralo primjenom postupka medijacije u rješavanju ne samo sukoba među učenicima, već i sukoba generalno. Svjesni smo činjenice da su sukobi među ljudima često latentni i mogu se manifestovati u nekim vrlo neugodnim situacijama. Ono što sa sigurnošću možemo tvrditi je to da konflikt koji se ne tretira na ispravan način ima vrlo negativne reperkusije na međuljudske odnose.

Medijacija je proces u kojem sukobljene strane u postupku – MEDIJANTI dobrovoljno pristaju da uz pomoć treće osobe – MEDIJATORA, postignu sporazum koji je u skladu sa njihovim POTREBAMA I INTERESIMA. Ova definicija nam može poslužiti kao svojevrsni uvod u jedan vrlo slojevit postupak koji od nas zahtijeva strpljenje, snagu i umjerenost a pri tome nam još i pomaže da iz čitavog procesa izađemo jači, osviješteniji i sa samouvjerenošću da i dalje trebamo raditi na vlastitom rastu i razvoju. Na ovaj način želimo probuditi vaš interes, dragi učenici i profesori, kako biste se aktivno uključili u jedan zanimljiv edukativni ciklus koji će uslijediti  uskoro. Svađe i sukobi koji nas često dovode u bezizlazne situacije, produbljeni konflikti koji često vode eskalaciji i fizičkim obračunima, mogu biti riješeni na vrlo konstruktivan način i to uz pomoć treće osobe, koja nam svojim umijećem vođenja kroz proces pomirenja, pomaže da osvijestimo svoje stvarne interese i potrebe, koje upravo jednim takvim činom bivaju podlogom za donošenje najboljeg rješenja, u kojoj obe sukobljene strane bivaju dobitnici na kraju čitavog procesa.

Ovo kratko upoznavanje završavamo uz par informativnih slajdova i uz poruku da svima nama želimo da naučimo što više o Medijaciji i budemo uspješni Medijatori budućnosti!

“Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima”

Heraklit

131178877_1946464338828556_8353530599039527700_n 131212346_1947248872083436_6737146423449514958_n 131257132_1945637622244561_8619764484361175167_n 131288004_1948147415326915_6921554771840315732_n 131366034_1947248798750110_7995973915650613518_n 131401576_1946464362161887_1319652040838353930_n 131410160_1946464428828547_2989909085612435328_n 131442568_1947248722083451_4592206784479237558_n 131529745_1948147355326921_8653282061700897964_n 131547298_1948147325326924_6878089057053678451_n 131642184_1948147291993594_1249314843909746837_n 131901763_1948147255326931_2111140066205006834_n 131904754_1948147395326917_4230209137161365368_n
<
>