O školi

Historijat škole

Javna Ustanova Srednja građevinska škola Mostar je jedna od pravnih nasljednica RO Građevinski školski centar.  Počela je sa radom u toku rata 21.03.1994. godine u zgradi IV osnovne škole u Mostaru kao Mješovita srednja građevinska škola. Sadašnji naziv je dobila 7.11.2003.godine.
Škola u svom sastavu ima Građevinsku tehničku školu u kojoj se školuju učenici za zanimanja građevinski tehničar i arhitektonski tehničar,  Geodetsku tehničku školu u kojoj se školuju geodetski tehničari i Građevinsku stručnu školu u kojoj se mogu školovati učenici za zvanja keramičar-teracer,  zidar-fasader, armirač – betonirac,  monter suhe gradnje,  tesar –krovopokrivač, kamenorezac i moler-farbar.
Praktična nastava se izvodi u vlastitim radionicama u Južnom logoru.

Lokacija

Danas se škola nalazi na adresi ulica Konak bb.

Odsjeci

Građevinska tehnička škola

Arhitektonski tehničar

Za četiri godine školovanja učenici nauče da predstave i razumiju prostor, da razrade projekte stambenih, poslovnih i individualnih zgrada, dobiju saznanja iz historije arhitekture,a posebna pažnja se poklanja savladavanju kompjuterske tehnologije u procesu prostornog planiranja, projektovanja,izvođenja radova i kontrole kvaliteta. Kroz posjete gradilištima, javnim objektima i projektnim biroima učenicima se.  Nakon završetka školovanja naši učenici se mogu zaposliti u projektnim biroima, opštinskim organima i službama, mogu raditi u javnim preduzećima iz stambeno komunalne oblasti, ili mogu nastaviti školovanje na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

Građevinsko informatički tehničar

U toku školovanja učenici se obrazuju u savremeno opremljenim učionicama, posjećuju gradilišta radi upoznavanja sa organizacijom rada, posjećuju pogone za proizvodnju građevinskog materijala, a posebna pažnja se poklanja savladavanju savremenih informacionih tehnologija u stručno teoretskim predmetima.
Nakon završetka školovanja građevinski tehničari su sposobni da razrađuju tehničke crteže, vode i organizuju posao na gradilištima, vode građevinske radove na saobraćajnicama i hidrotehničkim objektima.
Mogu se zaposliti u projektnim biroima za projektovanje saobraćajnica, mostova, tunela, objekata komunalne infrakstrukture, u građevinskim preduzećima, u opštinskim organima i službama ili nastaviti školovanje na visokoškolskim institucijama.

Tehničar dizajner enterijera

Za vrijeme četvorogodišnjeg školovanja učenici pored općeg obrazovanja nauče da osmišljavaju unutrašnji izgled prostora:stambenih objekata, preduzeća ili javnih ustanova ali i namještaja, opreme i dekoracije za enterijere različitih namjena. Rade individualno i timski koristeći različite kompjuterske programe. Znanje koje se stiče u školi omogućava učenicim da izrađuju tehničke crteže, stvaraju idejna rješenja, izvođačke projekte i radioničke crteže. Metod ubuke i rada u školi omogućava kreativan razvoj učenika uz neophodno tehničko-likovno obrazovanje.

Likovni dizajner tehničar

U toku svog školovanja treba da ovlada različitim vrstama vizuelnih umjetnosti i likovnim jezikom. Uči da prepoznaje savremene medije vizuelnog izražavanja i osnovne likovne discipline. U likovne discipline koje se uče spadaju crtanje, vajanje i slikanje. Pretežno se radi na samostalnim, praktičnim zadacima gdje učenici razvijaju ideje i realizuju ih u oblasti površinskog i prostornog oblikovanja, zidnog slikarstva, vajanja, itd.

Na smjeru za primjenjeno slikarstvo učenici se osposobljavaju za samostalan rad u oblasti:
– Štafelajnog slikarstva (ulje, tempera, akvarel, akrilik, gvaš, kolaž, pastel, kreda i druge tehnike)
– zidnog slikarstva (fresko, seko, zgrafito, vitraž, intarzija, tapiserija, mozaik itd.)
– plastičnog oblikovanja ili kiparstva (glina, plastika, metal, drvo itd.)
– plakatnog slikarstva (reklamni panoi, plakati, itd.)
– uređivanje interijera – stanova i poslovnih prostora ( dekorisanje zidova, podova, prozora, vrata, namještaja),
– kreiranje i izradu modnih detalja i drugih intervencija na odjeći, obući, torbama, nakitu, posuđu i drugim predmetima za svakodnevnu upotrebu.

Škola predstavlja dobar osnov za nastavak studija likovnih , primjenjenih, scenskih umjetnosti kao i ostalih studija kreativnih medija (modni dizajn, animacija, film itd.).
Osim toga, moguće je upisati i bilo koji drugi studij.

Geodetska tehnička škola

Geodetski tehničar

Učenici koji poslije četiri godine školovanja uspješno završe ovu školu dobijaju zvanje geodetski tehničar. U toku školovanja se upoznaju sa metodama snimanja, predstavljanju dijelova zemljine površine na kartama, geodetskim radovima na izgradnji saobraćajnica, dalekovoda, tunela, vodovoda i kanalizacije, steknu znanja o katastru nekretninama. Posebna pažnja se poklanja geodetskim obrascima i njihovom sigurnom i pouzdanom korištenju, kao i ovladavanjem geodetskim instrumentarijem i metodama rada.
Škola je opremljena sa modernim instrumentima za izvođenje praktične nastave. Po završetku školovanja geodetski tehničari se mogu zaposliti u katastru, urbanizmu, građevinskim firmama ili nastaviti školovanje na visokoškolskim institucijama.
Građevinska stručna škola

Cilj školovanja u srednjoj stručnoj školi je sticanje potrebnih općih i stručnih znanja, vještina i navika, razvijanje psihofizičkih sposobnosti ličnosti i osposobljavanje za profesionalnu djelatnost i struci i zanimanju kao i za osposobljavanje za dalje stručno usavršavanje.

U stručnoj školi učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja:

  • Keramičar – teracer
  • Kamenorazac
  • Moler – farbar
  • Tesar – krovopokrivač
  • Zidar – fasader – izolater
  • Armirač-betonirac
  • Monter suhe gradnje