Naša Škola pobjednik u projektu Francusko-njemačkog kulturnog fonda 2018 god.

Učenici naše Škole su pobjednici u projektu za srednje škole na nivou Bosne i Hercegovine na temu: „ Kulturno nasljeđe, mladi i inovacije: istaknuti značaj kulturne baštine Bosne i Hercegovine kroz umjetnički izraz“. 2018 godina je godina Evropskog kulturnog nasljeđa i tim povodom su Francuski institut i Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini pozvali na učešće u projektu na datu temu kako bi se učenici upoznali sa bogatstvom tradicije u Evropi. Učenici II-1 sa mentoricama Biljanom Anđić-Gaštan, dipl.ing.arh i Šetka Enidom, dipl.ing.arh. odabrali su temu „Kaldrma u Mostaru“, kao zanemareni dio naše kulturne baštine.
Na različitim lokacijama u Bišćevića, Muslibegovića i Kajtazovoj kući, učenici su se upoznali sa originalnom kaldrmom, u Kujundžiluku, Šantićevom parku i Bišćevića sokaku sa kaldrmom koja je izvedena postavljanjem kamena vertikalno ili horizontalno u svjež cementni malter, a na terasi „Bijelog bara“ sa kaldrmama novijeg datuma postavljenim na tradicionalan način.

1 2 6 7 8 9 14 11 33990807_1136939459781052_3821289135474212864_n 13 33963507_1136939016447763_387888173063077888_n 10 33980215_1136939263114405_6704740894504910848_n
<
>

Napravili su skice, mjerili, fotografisali, iscrtali motive, uzeli otiske i sa vlasnicima objekata su obavili intervju. U nadležnim institucijama Muzeju Hercegovine, Arhivu Hercegovine, Zavodu za zaštitu spomenika HNK/Ž i Agenciji Stari grad pokušali su dobiti konkretne podatke u vezi sa porijeklom i načinom izrade.
Prikupljene podatke su analizirali kroz osnovne osobine tradicionalnog načina postavljanja kaldrme: estetsku, higijensku, terapeutsko-zdravstvenu funkciju, zatim funkciju odvodnje vode, održavanje, cijenu izrade, dostupnost materijala. Zaključili su da je tradicionalna kaldrma imala veoma lijep izgled, da omogućava brzu odvodnju vode sa cijele površine avlije i da kaldrmisana avlija je omogućavala da obuća ostane čista. Ako hodate bosi po kaldrmi, obavljate masažu stopala što omogućava njihov pravilan razvoj. Materijal za izradu kaldrme se nalazi na obalama rijeke Neretve, kao i pijesak koji je potreban za popunjavanje međuprostora. Motive su često izrađivale vlasnice kuće, a nerijetko same i postavljale ili bar održavale.
Rezultate navedenih istraživanja, kao i finalne produkte oživljavanja ovog dijela kulturne baštine, učenici su sa predstavnicima 20 škola iz Bosne i Hercegovine predstavili u Historijskom muzeju u Sarajevu 28.05.2018 god. Osnovni kriteriji kojima se žiri vodio u ovome bili su: istraživanje i uvidi na kojima projekat počiva, izvedba ideje, te primjenjivost ideje i njena održivost. Žiri nije imao lak zadatak, ali je naša Škola ubjedljivo pobijedila sa originalnom idejom u smislu zaštite tradicionalne kaldrme i njenog oživljavanja kroz čitav niz suvenira.
Kao krajnji produkt učenici su izradili motive kaldrme koje su pronašli u avlijama na terenu. Navedeni motivi su iskorišteni za izradu stickera, cekera, bedževa i bojanke. Bojanka sadrži motive kaldrme popraćene fotografijama i nazivima objekata gdje su pronađeni. Namjenjena je za sve nivoe školovanja i kao suvenir. Učenici su izradili izložbeni eksponat motiva kaldrme u prirodnoj veličini koju su samostalno izradili na tradicionalni način.
Francuski institut i Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini pripremaju izložbu radova svih učesnika u projektu koja će biti organizovana 21.09.2018 u Sarajevu. Svi produkti projekta koje su uradili učenici će biti izloženi.