Obavijest

Za učenike koji imaju neko od hroničnih oboljenja neophodno je prije početka školske godine donijeti mišljenje nadležnog ljekara o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave.

Direktor

Sanela Mesihović

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Na osnovu člana 55. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), članova 39., 40., 41., 42., i 43. Pravila Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar broj:05-58/07 od 05.02.2007.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 05-02-30-818/20 od 28.05.2020. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinske  škole Mostar broj: 05-04-36-472/20 od 12.06.2020. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora škole

Nastavi čitati